Inwestycje

25mar2015
Kościół św. Jana i św. Katarzyny coraz piękniejszy..

Zakończono realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego Krainy Wygasłych Wulkanów”.  W ramach projektu zamontowano nowe oświetlenie malowideł oraz zakupiono wyposażenie:  Krzesła, meble, gabloty oraz słupki z linami zabezpieczające najcenniejsze malowidła.

5gru2014
Wręczono nagrody dla najlepszych projektów na Dolnym Śląsku

Podczas konferencji podsumowującej efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim, która odbyła się we Wrocławiu, wręczono nagrody w konkursie „Przyjazna Wieś 2014” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Gmina Świerzawa otrzymała dwie pierwsze nagrody.

16maj2014
Nowy obiekt w Świerzawie

W byłym budynku przedwojennego młyna oraz powojennej hurtowni obuwia powstało Centrum Dydaktyczno-Socjalne Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu „Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa”. Dzisiaj dokonano uroczystego otwarcia z udziałem gości z zagranicy. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Werkstatt fur Behinderte Menschen „San Michael” w Panschwitz-Kuckau. 

21maj2012
Odnowa Wsi Dolnośląskiej - kolejne projekty

Na drugim miejscu listy rankingowej konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" znalazł się projekt "Wyposażenie WDK w Nowym Kościele oraz remont świetlicy wiejskiej w Podgórkach przykładem rozwoju procesu Odnowy Wsi"  złożony przez Gminę Świerzawa. Wartość projektu: ok. 60.000,- zł. Dofinansowanie: 29.672,- zł

23mar2012
Pieniądze na kanalizację, beczkę asenizacyjną oraz ciągnik komunalny

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 marca 2012 r. podjął uchwałę nr 1970/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru sierpień-wrzesień 2011r.


Wśród wniosków, jakie otrzymały dofinansowanie są dwa złożone przez Gminę Świerzawa: