Inwestycje

120.000,-zł od Ministra Pracy

14lip2010
120.000,-zł od Ministra Pracy

  Wysoko został oceniony wniosek Gminy Świerzawa dot. programu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach  konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda w dniu 8 lipca 2010 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w tym konkursie...

Projekt trwać będzie dwa lata.  W roku bieżącym zostanie wytypowana grupa 20 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach z zakresu prac budowlanych. Zostaną również zakupione materiały budowlane. W roku przyszłym osoby te (w ramach prac społeczno-użytecznych i robót publicznych) pod nadzorem specjalistów przeprowadzą remonty pomieszczeń w budynku w Starej Kraśnicy, co zakończone zostanie powstaniem 5 lokali socjalnych.

 

Dodano przez:

Załączniki:

Liczba ocen:  13 Średnia ocena:  5.3 Oceń: 

Komentarze(0)