CELE - PROPOZYCJE

CELE STRATEGICZNE:
1. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY
2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WPŁYWAJĄCY NA POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.
3. CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE.
4. AKTYWNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO
5. ROZWÓJ TURYSTYCZNY REGIONU

CELE OPERACYJNE

¨        WSPIERANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

¨        ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH

¨        WYKORZYSTANIE NATURALNEGO BOGACTWA SUROWCOWEGO

  • REWITALIZACJA GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I INFRASTRUKTURALNA MIASTA

 

¨        TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU ROLNICTWA, W TYM ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

¨          POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

¨          POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

¨          ROZWÓJ DZIAŁAŃ I INFRASTRUKTURY KULTURALNO-REKREACYJNEJ ORAZ SPORTOWEJ

¨          WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

  ¨          POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI I OPIEKI NAD DZIEĆMI W OPARCIU O PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY 

¨          ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

¨          ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

¨          ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

¨          WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GAZU

 

¨          WSPÓŁPRACA REGIONALNA Z GMINAMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI ORAZ GOSPODARCZYMI NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYCZNEGO REGIONU

 

 

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: